Mary Vermeulen | Handen van licht - 0616394945 - reiki@maryvermeulen.nl

Handen van Licht

Artikelen

De artikelen hieronder zijn geschreven door Mary Vermeulen. Ze mogen vrij gebruikt en verspreid worden, maar doe wel aan bronvermelding.

Artikel 3. Wetenschappelijk onderzoek Reiki


Inleiding

Reiki wordt in Nederland nog weinig gebruikt in de reguliere zorg. Dit terwijl er steeds meer bewijzen komen dat Reiki een eenvoudige helende methode is die onder andere stress en pijn kan verminderen. Onderzoek leidt tot waardevolle en onmisbare informatie die meehelpt de zorg te verbeteren. Er zijn vooral in het buitenland al verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar Reiki gedaan. Het zijn tot nu toe nog kleine onderzoeken met een kleine groep deelnemers. Verder onderzoek is daarom wenselijk. Tot nu toe kan gezegd worden dat Reiki een veilige methode is zonder bijwerkingen.

Onderzoek Reiki

Een van de eerste onderzoeken werd gedaan door de verpleegkundige Wendy Wetzel. Zij nam bloedmonsters van 48 personen die deelnamen aan een Reiki training. Bij 38 van de 48 personen veranderde het hemoglobine gehalte van het bloed. Hemoglobine is dat gedeelte van de rode bloedcellen dat zuurstof vervoert. Bij sommige mensen steeg het gehalte en bij anderen daalde het. De stijging of daling van het hemoglobine gehalte wordt door haar toegeschreven aan de stabiliserende werking van Reiki.

Reiki Healing: A Physiologic Perspective, J Holist Nurse March 1989 7:47-54

In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben dr. Robert Becker en dr. John Zimmerman onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met mensen als ze Reiki geven of ontvangen. Zij ontdekten dat de hersengolf patronen van zowel gever als ontvanger gesynchroniseerd werden in de alfa staat, een staat die karakteristiek is voor diepe ontspanning. Daarbij is het bio-magnetische veld van de Reiki gever vele male groter dan normaal.

Zimmerman J., New technologies detect effects of healing hands, Brain/Mind Bulletin, Vol 10, no 16. Sept 30, 1985

Zimmerman en Seto hebben de golfpatronen van het bio-magnetische veld rond de handen van de Reiki behandelaars verder onderzocht. Ze ontdekten dat deze dezelfde frequenties hebben als de hersengolven en variëren tussen 0,3 en 30 Hz. Medisch onderzoek wijst uit dat deze frequenties genezing in het lichaam stimuleren.

Zimmerman J, The laying-on of hands, healing and therapeutic Touch: a testable theory BEMI currents, Journal of the Bio-Electromagnetics Institute. Vol 2, 1990
Seto A. et al., Detection of extra ordinarily large bio-magnetic fiekd strength from human during external Qi emission, Acupuncture and Electro-therapeutics Int. Jnl. Vol17.1992

Baldwin en Schwarz (2006) hebben de reductie van stress bij ratten onder invloed van Reiki in het laboratorium onderzocht. Deze laboratorium studie geeft meer betrouwbare resultaten omdat de condities voor elk dier hetzelfde zijn gehouden. Daarmee zijn andere invloeden zoals variaties in leefstijl en dieet uitgesloten. Het onderzoek in 2006 laat zien dat de ratten onder invloed van stress beschadigingen aan bloedvaten in de darmen krijgen waardoor deze albumine lekte. Na 3 weken dagelijks 15 minuten Reiki te geven aan de ratten waren de meeste lekken verdwenen. Een volgend onderzoek van Baldwin e.a. (2008) laat zien dat Reiki het stress niveau van ratten vermindert. De ratten werd gedurende 5 dagen 15 minuten Reiki gegeven. Bij de met Reiki behandelde ratten daalde de hartslag opvallend met een gemiddelde van 6%, in vergelijking met de niet behandelde ratten.

-Baldwin, A.L. en G.E. Schwartz. 2006. Personal interaction with a Reiki practitioner decreases noise-induced microvascular damage in an animal model. Journal of Alternative and Complementary Medicine 12(1):15-22
-Baldwin,A.L., C.Wagers, and G.E. Schwartz. 2008. Reiki improves heart rate homeostatis in laboratory rats. Journal of Alternative and Complementary Medicine 14(4):417-422

Uit onderzoek van Shore (2004) blijkt dat stress en depressie bij mensen door Reiki behandelingen duidelijk vermindert. Van 45 mensen die behandeling nodig hadden voor milde depressie of stress kregen gedurende 6 weken 15 personen een keer per week Reiki op hun lichaam en 15 personen een keer per week Reiki op afstand. Een controlegroep van 15 personen kreeg gedurende die periode een keer per week geen Reiki (placebo) op afstand. De 30 mensen die Reiki hadden gehad, direct op hun lichaam of op afstand, ervoeren duidelijke reductie van milde depressie en stress na de behandelingen. Na een jaar gaven zij aan dat het effect nog steeds merkbaar was. De 15 mensen in de controlegroep die placebo Reiki op afstand hadden gekregen ervoeren geen opvallend verschil in hun milde depressie en stress.

-Shore,A.G. 2004. Long term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-percieved stress. Alternative Therapies in Health and Medicine 10(3):42-48

Vitali en O’Conners (2006) hebben een pilot onderzoek gedaan naar vrouwen die een hysterectomie operatie ondergingen. Bij deze operatie wordt de baarmoeder verwijderd. Twaalf vrouwen kregen een Reiki behandeling van 30 minuten vlak voor de operatie en 24 en 48 uur na de operatie. Tien vrouwen in een controle groep kregen geen Reiki behandeling. De vrouwen in de Reiki groep hadden duidelijk minder angst en bezorgdheid voor de operatie en minder pijn 24 uur na de operatie. Ze ervoeren niet minder pijn na 48 en 72 uur. Wel gebruikten ze minder pijnstillers dan de controle groep. Opvallend is ook dat de operaties bij deze vrouwen korter duurden dan de controlegroep.

Vitali AT and O’ Conners. The effect of Reiki on pain and anxiety in women with abdominal hysterectomies. Holistic Nursing Practise,20(6):263-272,2006

Dressin en Singg (1998) hebben 120 mensen onderzocht die al langer dan een jaar last hadden van pijn en stress en nog nooit eerder Reiki hadden gehad. Dertig mensen kregen gedurende 5 weken 2 Reiki behandelingen. De andere mensen kregen spierontspannende therapie, placebo Reiki of geen behandeling De met Reiki behandelde mensen ervoeren minder pijn, depressie, angst en bezorgdheid dan de mensen in de andere groepen. Daarbij viel op dat mannen een duidelijkere vermindering van hun depressie ervoeren dan vrouwen. Deze verschillen waren ook nog na 3 maanden te zien.

Dressin, L.J.,Singg,S. Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle Energies and Energy Medicine,9(1):53-82,1998

Er is een onderzoek van Assefi et al. (2008) dat aangeeft dat Reiki totaal geen effect heeft op de pijnervaring bij 100 fibromyalgie patiënten (ook wel weke delen reuma genoemd). De helft van mensen werden gedurende 8 weken, 2 keer per week behandeld met Reiki, direct op het lichaam of op afstand. De andere helft kreeg placebo Reiki behandelingen van een acteur. Bij de 81 mensen die het onderzoek hebben voltooid werd geen verschil gezien in de pijnervaring.

Assefi N, Bogart A, Goldberg J, et al. Reiki for treatment of fibromyalgia: a randomized controlled trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2008;14(9):1115-1122

Onderzoek naar reiki voor kankerpatiënten

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat Reiki kanker kan voorkomen, behandelen of genezen. Er zijn wel vele professionals in de gezondheidszorg in bijvoorbeeld Engeland en Amerika die Reiki zien als een complementaire, aanvullende therapie die kan helpen om stress te verlagen, ontspanning te geven en sommige types van pijn te verminderen. Op de website van Cancer research Uk, www.cancerresearchuk.org, bespreken ze de verschillende onderzoeken. In 2008 hebben onderzoekers in Engeland gekeken naar 9 klinische trials die Reiki hebben gebruikt. Bij vijf van deze trials bleek dat Reiki helpt bij stress, depressie of pijn. Bij 2 trials was er geen verschil in resultaten. In 2009 hebben Canadese onderzoekers 12 trials onderzocht en bij 9 van de trials bleek Reiki significant te helpen. Deze onderzoeken naar Reiki en kanker, zijn het begin en nu nog te klein voor we wetenschappelijk kunnen bewijzen hoeveel Reiki kan helpen voor mensen met kanker. De persoonlijke verhalen van mensen met kanker die Reiki hebben gekregen zijn vaak heel positief.

Onderzoek Reiki bij zorgverleners

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van Reiki bij zorgverleners. Reiki heeft effect bij werk gerelateerde stress van verplegend personeel en het kan de ervaring van werk gerelateerde stress verminderen. Uit onderzoek blijkt dat verplegers Reiki voor zichzelf gebruiken om te kunnen omgaan met hun dagelijkse stress en voor zelf-heling.

Vitali A.T., Life experience of Reiki for Self Care, Holistic Nursing practice, 23(3):129-145, 2009 .

Uit een studie van Diaz-Rodriguez e.a. (2011) blijkt dat bij verplegers met een burn-out Reiki helpt te ontspannen.

Diaz-Rodriguez,e.a. Immidiate effects of Reiki on heart rate variability, cortisol levels, and body temperature in health care professionals with burnout,Biol res Nurs, 13:376, 2011.

Onderzoek Reiki door mantelzorgers

Er is een Reiki training gegeven aan mantelzorgers van kinderen in een groot kinderziekenhuis in Seattle in Amerika. Het doel van de Reiki training was om mantelzorgers een methode te leren die positieve invloed had op de ervaringen in het ziekenhuis en thuis van het kind en de mantelzorgers zelf. Het lange termijn doel was mantelzorgers een methode te geven waardoor ze actief konden deelnemen aan de zorg voor hun kind. Er hebben 17 families meegedaan aan de training. 88% van de kinderen ervoer meer ontspanning door de Reiki behandelingen, 76% van de kinderen voelde zich meer comfortabel en 41% van de kinderen ervoer minder pijn. Alle mantelzorgers zeiden dat ze door de Reiki training actiever deelnamen aan de zorg voor hun kind.

Anjana Kundu, Rebecca Dolan-Oves,Martha A. Dimmers, Cara B. Towle, and Ardith Z. Doorenbos;Reiki training for caregivers of hospitalized pediatric patients: A pilot program Complement The Clin Pract. 2013 February ; 19(1): 50 – 54.

Artikel 2. Reiki tips


 • Jezelf behandelen is het belangrijkste, zorg eerst goed voor jezelf voordat je een ander gaat behandelen. Dit is de allerbelangrijkste tip voor iedereen. Of je nu Reiki 1, 2 of Reiki 3 cursus heb gedaan, je moet altijd door gaan met jezelf te behandelen.
 • Zorg dat je comfortabel zit of ligt als je Reiki aan jezelf geeft en comfortabel zit of staat als je Reiki geeft aan anderen.
 • Iedereen die Reiki 1 cursus heeft gedaan kan Reiki geven: Je kunt er onmiddellijk mee werken zowel voor jezelf als voor de ander.
 • Elk moment kun je Reiki doen: : je kunt elk moment jezelf met Reiki behandelen, in de trein, op je werk, voor de TV, tijdens een moeilijk gesprek etc.
 • Een Reiki behandeling is een reiniging, het activeert het zelfhelende vermogen van het lichaam: alle lichamelijke en emotionele afvalstoffen die je hebt opgeslagen komen weer los. Het is daarom goed om na een Reiki behandeling extra water te drinken om de afvalstoffen mee te laten afvoeren.
 • Reiki helpt bij alle kwalen: Reiki geeft wat op dat moment nodig is. Dat kan het helen van het lichaam zijn, maar ook het helen van vastzittende emoties, gedachtepatronen etc. Reiki werkt namelijk niet alleen op de symptomen, maar altijd op de hele mens.
 • Reiki gaat overal doorheen: het gaat door kleding, verband, gips. Je hoeft je dus niet uit te kleden voor een Reiki behandeling. Je kunt bij open wonden en brandwonden je handen ongeveer 4 cm boven die plek houden.
 • Bijwerkingen: er zijn mogelijke bijwerkingen voor de behandelaar en de cliënt. Als je veel met Reiki bezig bent, reageert je lichaam sterker op alcohol. Als iemand zich heel moe voelt na de behandeling betekent dit meestal dat de behandeling heeft gezorgd voor een bewustwording van de moeheid. Reiki brengt ook aan het licht waar de verstoringen zitten in het lichaam. Er kunnen pijnen optreden bij behandelingen, als bijvoorbeeld de energie op die plek niet goed doorstroomt. Het komt ook voor dat oude kwalen de kop weer opsteken, omdat er bijvoorbeeld medicijnen zijn gebruikt om de klacht te onderdrukken. Schrik hier niet van, het betekent slechts dat het lichaam bezig is de oude rommel op te ruimen. Pijn, kou, rillingen, transpiratie en schokken van het lichaam tijdens behandeling is geen reden tot bezorgdheid, het lichaam bevrijdt zich van lang vastgehouden spanningen.
 • Geneesmiddelen: de behandelend arts bepaalt het medicijngebruik. Reiki kan de beoogde werking ondersteunen en eventuele bijwerkingen verminderen. Geef nooit advies over medicijn gebruik als je zelf geen arts bent.
 • Je hoeft niet te geloven in Reiki. Planten en dieren geloven ook niet in Reiki en reageren er toch gelijk op.
 • Je kunt alles Reiki geven. Mensen, dieren, planten, je kamer, de auto, alles kun je Reiki geven. Overal zit namelijk energie in en alles heeft energie nodig.
 • Je geeft alleen maar Reiki door: je wordt tijdens je Reiki cursus geopend voor het ontvangen en doorgeven van energie. Je wordt dus niet moe van het geven van een Reiki behandeling. De energie doorstroomt eerst jezelf en daarna pas de ander. Je geeft dus niet je eigen levensenergie weg.
Artikel 1. 5 Reiki leefregels, 5 elementen en 5 emoties


Inleiding

De Reiki leefregels zijn samen met de Reiki energie de grondslag van de Reiki methode. In het begin heeft Usui Sensei, de grondlegger van Reiki, zich vooral op de genezing van lichamelijke ziektes gericht. Later legde hij meer nadruk op de leefregels. Volgens Usui Sensei, kan je door Reiki met hart en ziel te beoefenen en de leefregels na te leven zelf gelukkig worden en daardoor anderen gelukkig maken. Ook kan je je eigen spirituele ontwikkeling afmeten aan de mate waarin je leeft naar de leefregels: met welke leefregel heb je moeite, aan welke leefregel moet je nog werken om gelukkig te worden? Het zijn dus eigenlijk meer leerregels.

Wat zijn de Reiki leefregels

Er zijn verschillende vertalingen van de leefregels omdat ze in verschillende varianten door Usui Sensei zijn opgeschreven, maar ook omdat hij woorden heeft gebruikt die je op meerdere manieren kan vertalen. Ik gebruik de vertaling die mijn leraar mij heeft gegeven. Niet alleen omdat ik al meer dan twintig jaar vertrouwd ben met deze vertaling maar ook omdat ik door deze vertaling ben gaan begrijpen dat de 5 leefregels te maken hebben met de 5 elementen, de 5 hoofdorganen en 5 hoofdemoties. De leefregels gaan allemaal over nu, elk moment in je leven kan je besluiten om de leefregels toe te passen.

 • Maak je vandaag geen zorgen
 • Roep vandaag geen woede of boosheid op
 • Eer je vader en moeder, je leermeesters en ouderen
 • Leef oprecht
 • Toon dankbaarheid aan elk levend wezen

Relatie organen en je emoties.

Ik ben naast Reiki master ook acupuncturist. Vanuit acupunctuur heb ik geleerd dat dat 80 % van verstoringen in het lichaam een psycho/emotionele basis hebben. Acupunctuur en de traditionele Chinese geneeswijze leggen ook de relatie tussen organen en je emoties uit. Bijvoorbeeld dat de lever en galblaas alles te maken hebben met irritaties en woede. Dit zien we ook nog in onze taal terug. Als iemand kwaad is dan heeft hij iets op zijn lever, of is zij is gal aan het spuwen.
Dus als iemand een verstoring heeft in de lever of galblaas word je eerder boos of als je vaak boos wordt krijg je een onbalans in je lever/galblaas systeem. In mijn praktijk Handen van Licht behandel ik mensen hiervoor met acupunctuur of Reiki. Ook geef ik al meer dan 10 jaar Reiki verdiepingscursussen over welke organen je het beste kunt behandelen met Reiki bij bepaalde emotionele verstoringen.

Relatie leefregels en je emoties een eureka moment

Afgelopen zomer zit ik in mijn werkkamer. Ik lees de leefregels en mediteer op de leefregels. En opeens valt het kwartje. De 5 leefregels hebben ook met je organen te maken. Hoe meer ik het door liet dringen hoe duidelijker ik de relatie zag. Acupunctuur en Reiki komen uit dezelfde bron.

De vijf leefregels hebben alles te maken met de energie van de 5 elementen in je lichaam. En die 5 elementen zijn gekoppeld aan je organen. Door je lichaam elke dag Reiki te geven breng je de 5 elementen en je organen in jezelf in balans waardoor het makkelijker wordt om te gaan leven na de leefregels. Door te leven na de 5 leefregels breng je ook de 5 elementen en je organen in je lichaam in balans waardoor je vertrouwen, wijsheid, vriendelijkheid, oprechtheid en dankbaarheid groeien en je gelukkiger zal zijn. Nu snap ik nog beter de nadruk op de leefregels. Lichaam en geest zijn 1.

Welke leefregel, welke emoties en welke organen

Maak je vandaag geen zorgen heeft te maken met het aarde element en je organen maag en milt. Als het aarde element uit balans is maak je je snel te veel zorgen. Door het aarde element en deze organen in jezelf te helen, breng je je milt en maag energie in balans en groeit je openheid en vertrouwen.

Roep vandaag geen woede of boosheid op heeft te maken met het hout element en de organen lever en galblaas. Als het hout element in je uit balans is zal je snel geïrriteerd en gefrustreerd worden. Door het hout element in jezelf te helen, breng je je lever energie in balans en zal je steeds vriendelijker worden voor jezelf en anderen.

Eer je vader en moeder, je leermeesters en ouderen heeft te maken met het water element en de organen nier en blaas. Als het water element uit balans is voel je je niet veilig. Door het water element in je te helen, breng je je nier energie in balans en zal je gaan leven vanuit je wijsheid die je in eerste instantie hebt gekregen van je ouders, leermeesters en ouderen.

Leef oprecht heeft te maken met het metaal element in je en de organen long en dikke darm. Als het metaal element in je uit balans is vindt je het leven niet rechtvaardig en niet eerlijk. Door het metaal element in je te helen, breng je je long energie in balans en kan je steeds oprechter leven.

Toon dankbaarheid voor elk levend wezen heeft te maken met het vuur element en de organen hart en dunne darm. Als het vuur element in je uit balans is zal je veel onrust en ongeduld hebben. Door het vuurelement te helen, breng je je hart energie in balans en groeit je liefde voor elk levend wezen en daarmee je dankbaarheid voor elk leven wezen.

Hoe kan je werken met de Reiki leefregels

 1. Reciteren Usui Sensei gaf hierbij de instructie om deze leefregels elke ochtend en avond te reciteren. Als je de leefregels elke dag reciteert, helpt dat om gedurende de dag meer gericht te zijn op de leefregels en eerder te herkennen wanneer je ze niet toepast.
 2. Reiki geven aan je organen die verbonden zijn met de leefregel. Kijk met welke leefregel jij moeite hebt. Welke organen zijn er verbonden met die leefregel. Geef Reiki aan die organen waardoor je bepaalde kwaliteiten in jezelf kunt ontwikkelen.
 3. Contempleren (Nadenken) Door tijdens je meditatie of in je dagelijkse leven te contempleren over de leefregels, verdiept dat je inzicht in de leefregels. Laat een leefregel opkomen en laat je eigen gedachtes en ervaringen rondom deze leefregel opborrelen. Je richt je geest op een leefregel en kijkt wat er in je geest ontwikkelt.
 4. Studeren Het is heel zinnig om niet gewoon deze leefregels voor waar aan te nemen, maar te onderzoeken waarom deze leefregels van belang kunnen zijn voor jouw spirituele ontwikkeling. Kies een leefregel uit; bijvoorbeeld de eerste: "Maak je vandaag geen zorgen."
 • Onderzoek in je eigen leven; Hoe vaak jij je zorgen maakt gedurende een dag. Waarom maak jij je zorgen. Wat gebeurt er met je als je je zorgen maakt. Etc.
 • Onderzoek wat andere mensen zeggen over zorgen maken en kijk hoe dat je meer inzicht geeft. Voor mij is de Dalai Lama een inspiratie bron. Hij zegt: "Wat heeft het voor nut om je zorgen te maken als je de situatie kan veranderen. En wat heeft het voor nut om je zorgen te maken als je de situatie niet kan veranderen." Dit helpt mij om me minder zorgen te maken.


Nieuwe leefregels?

Het reciteren van de leefregel is letterlijk bekrachtiging. Met de leefregel formuleer je kort en bondig een toestand of situatie die je wilt verwezenlijken. Dus het zijn affirmaties. Nu zijn er vier belangrijke aandachtspunten bij affirmaties en dus ook voor onze leefregels.

 • hoe korter hoe krachtiger, zoals ik leef oprecht
 • nooit met een twijfel erin zoals ik ga proberen dankbaar te zijn, maar toon dankbaarheid aan elk levend wezen.
 • Niet in de toekomst maar in het nu, alle leefregels gaan over het nu. Ik eer mijn vader en moeder, leermeesters en ouderen nu.
 • Nooit met iets negatiefs erin, zoals maak je vandaag geen zorgen of roep vandaag geen woede of boosheid. Dus het zou beter zijn deze leefregels positief te formuleren. In plaats van maak je vandaag geen zorgen in heb vandaag vertrouwen. Want vertrouwen is het tegengif voor bezorgdheid. En in plaats van roep vandaag geen woede of boosheid op, ben vandaag vriendelijk. Want vriendelijkheid is het tegengif voor boosheid.

Dus mijn voorstel voor de leefregels is ze positief te maken want dan zijn ze krachtiger.

 • Heb vandaag vertrouwen
 • Ben nu vriendelijk
 • Eer je vader en moeder, je leermeesters en ouderen
 • Leef oprecht
 • Toon dankbaarheid aan elk levend wezen, of wees liefdevol naar elk levend wezen
Met vriendelijke groeten,

Reiki master Mary Vermeulen

Praktijk Handen van Licht, in Diemen, tel 0616394945